DELIVERY

อัตราค่าจัดส่ง

1415690328-1415690293-o

การจัดส่งไปรษณีย์ไทย

มีทั้งหมด 3 ประเภท แบ่งจำแนกได้ดังนี้

1. การจัดส่งแบบ EMS เป็นการส่งแบบด่วนพิเศษ EMS โดยหลังจากจัดส่งทางไปรษณีย์จะให้หมายเลขตรวจสอบสถานะสินค้า (Tracking number) โดยสามารถนำไปตรวจสอบสถานะ (Online)

ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th สินค้าจะถึงมือไม่เกิน 2 วันทำการ

2. การจัดส่งแบบลงทะเบียน ทางไปรษณีย์ไทยกำหนดไว้ว่า เป็นการจัดส่งที่ใช้กับจดหมาย หรือสิ่งของที่น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมเท่านั้น โดยหลังจากจัดส่งทางไปรษณีย์จะให้หมายเลขตรวจสอบสถานะสินค้า (Tracking number) โดยสามารถนำไปตรวจสอบสถานะ (Online) ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th สินค้าจะถึงมือประมาณ 3-4 วันทำการ

3. การส่งแบบพัสดุธรรมดา เป็นการส่งสิ่งของแบบไม่กำหนดน้ำหนัก โดยหลังจากจัดส่งทางไปรษณีย์จะให้หมายเลขตรวจสอบสถานะสินค้า (Tracking number) แต่จะไม่สามารถตรวจสอบทาง online หรือทางหน้า website ได้ จะสามารถตรวจสอบได้ที่ไปรษณีย์อย่างเดียวเท่านั้น โดยสินค้าจะถึงมือไม่เกิน 5 วันทำการ

 
  
 
Opening Promotion ซื้อครบ 800 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
+ +