HOW TO PAY

ช่องทางการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้ค่ะ

amymall account

เมื่อชำระเงินแล้วลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งการโอนเงินผ่านหน้า แจ้งชำระเงินค่าสินค้า
ทางเราจะทำการตรวจสอบว่าได้มีการชำระเงินเข้ามาจริง จากนั้นจะยืนยันกลับไปทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้ให้เอาไว้
และจะทำการส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในการสั่งซื้อค่ะ

bg_bo

 
  
 
Opening Promotion ซื้อครบ 800 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
+ +